Klapa je neotuđiv dio dalmatinskog bića. Od davnina se na taj način ispoljava, onaj čisti, prostodušni govor duše. Klapska pjesma je iskrena, topla i duboka. Poput tješitelja, poput svjetla lumina nosi molitvu, vjeru i nadu. Ponekad se zna zaigrati, našaliti, nasmijati poput djeteta... Dok bude klape, bit će i pjesme, bit će ljubavi i života. Zato, sačuvajmo, podržimo, ujedinimo niti u prekrasno tkanje, baštinu za našu djecu.
mr. sc. Ivan Pehar