Tonski zapisi

Tonski zapisi na terenu - svjetovni napjevi

(...) Stipišić kopa po iskonima. Traži ih; oni ga draže i uzbuđuju. Nalazi u njima, ako ih nađe - a nalazi ih -, odsjev trascedentnoga, vječnoga, pa postupa s njima, s tim našim iskonima, kao s ikonama, pun poštovanja da te dragocjene posude pune bisera, iskopane iz naslaga povijesti, pred naletom modernog barbarstva ne budu uništene. Obdaren tolikim darovima u ovoj nas zbirci dariva plodovima svoga uma i srca. Ove su skladbe, stihovi i crteži odškrinuta vrata njegove ličnosti; otkrivajući nam sebe otkriva nam i nas same nama samima... (...)
Dr Petar Zdravko Blajić

Tonski zapisi na terenu - crkveni napjevi

(...) Pjevači najčešće bijahu istodobno i crkveni kantaduri i svjetovni pivaoci, pa će podosta liturgijskoga stiha i pjeva prenositi tijekom dugih, ne samo glagoljaških nego i starijih koralnih vremena, u svakodnevno svjetovno, i ono iz svakodnevnoga življenja u crkveno. Stoga se i dandanas u napjevima iz tih razdoblja razabire blagi odsjaj liturgijskih tekstova, melosno ozračje ulaznih i pričesnih napjeva, psalama, himni, poklika, anti fona (...)
Ljubo Stipišić Delmata, iz vlastitih zapisa