Missa Croatiae redivivae (Misa oživljene Hrvatske, 1998.) - za mješoviti zbor i sola – a cappella
Hrvatska klapska misa u G-duru (1973.) - za muški zbor ili klapu – a cappella
Težačka misa (1986.) - za muški zbor ili klapu - a cappella
Misa Leopoldova (2005.) - za muški zbor ili klapu - a cappella
Zlatna misa (1982.) – za ženski zbor ili žensku klapu - a cappella
Srebrna misa (1990.) – za ženski zbor ili žensku klapu - a cappella
Bijela misa (1993.) – za dječji zbor ili dječju klapu – a cappella

Datoteka: