Pred nama je dio, zapravo tek mali isječak, iz bogata i vrlo raznolika umjetničkog (i znanstvenog) opusa jedne zanimljive i kornpleksne ličnosti sa životnim stažom nešto većim od 50 godina. Radi se o Ljubl Stipišiću, koji se je jedno vrijeme potpisivao i kao Ljubče i kao Ljubomir, u posljednje vrijeme imenu i prezimenu pridodaje DELMATA.
Sve tamo od kolijevke pa do oviti naših dana život ga je malokad milovao. Vjetrovi razIičitih pravaca i snagä Iomili su mu grane. I bilo je situacija: kao da će ga slomiti. AI' on je tu; uspravan. Sazorio je u njemu njegov životni aksiom u vrlo jasan izricaj: -Kakve knjige, skladbe. pjesme, slike? Ostati uspravan u svom dostojanstvu u dostojanstvu čovjeka – to su moje knjige, skladbe, pjesme, slike!

Dr Petar Zdravko Blajić

Datoteka: