Radni sastanak Upravnog i Nadzornog odbora Zaklade Delmata je održan u Splitu u prostoru Umjetničke akademije. Teme sastanka: financijsko izvješće Zaklade Delmata za 2014. i 2015. godinu, izvješće sa Znanstvenog skupa Ljubo Stipišić Delmata održanog u Zadru 2014., rad na zborniku radova Znanstvenog skupa Ljubo Stipišić Delmata održanog u Zadru 2014. godine, izbor novog člana Upravnog odbora Zaklade Delmata gospodina Mikija Bratanića te priprema i organizacija 7. festivala dječjih klapa 2015. koji će se održati 22.5.2015. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zadru.