9. radni sastanak Upravnog i Nadzornog odbora Zaklade Delmata održan je u Zadru u Gradskoj knjižnici. Teme sastanka: partnerstvo Grada Omiša i Zaklade Delmata (EU fond HORIZON 2020.), oratorij „Marina kruna“ (glazba Ljubo Stipišić Delmata, tekst Mladen Cvitić Baraba), organizacija programa u čast Ljube Stipišića Delmate u Vrbanju 3.10.2015....