I rič se Bogon učini – oratorijska kantata za muški zbor, ženski zbor i sola – a cappella

“U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga – i Riječ bijaše Bog.”
(Iv, 1,1)