“U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga – i Riječ bijaše Bog.”
(Iv, 1,1)