Što preosta još izustiti, kad je već svekoliko pregalaštvo dovršeno, osim uvodničarevih besjeda? Preosta zahvalnica Duhu koji nas je nadahnuo, kako bismo doista bili činitelji i prenositelji baštinjenih duhovnih i svjetovnih zrnaca slučenoga Iskona, kako bismo ono tradicijsko, na ovom Cetinom oplakivanom kraju, stihovima i zvucima utkali u ona ista nasljeđena zvona časnih pređa i produžili jeku i utužnjenih i radosnih zvonjenja.
Stoga je, evo, tu i ovo zajedničko ozvučeno ruho, i bivše i buduće, svjetovno i duhovno. A vi, brojni baštinici ovozemnih i prekogrobnih imućstava, ne puštajte ovoj tananoj jeci u kojoj titraju i dahovi vasih čeznuća, da iščezne u carstvo tamnih utrnuća. Neka vas s blagoslovom sokoli i krijepi stih stameni i ruho njegovo, na svekoliko Dobro.

Ljubo Stipisic Delmata

Datoteka: